20200202 HRMO en Check Je Vitaliteit LGZ pagina V1 001 Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nl


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | QUESTIONS & ANSWERS: VITALITEITQUOTIËNTConnecting the Dots, Connecting People is de subtitel van het Rapport "Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg". De afbeelding op de voorpagina (zie homepage deze site) is een spinneweb met druppels. Het spinneweb (kan ook doolhof zijn) staat voor onze gezondheidszorg, de druppels voor zorgconsumenten en/of zorgverleners en de onderlinge verbinding ttussen klachten.

Zorgconsumenten en zorgverleners en zorgverleners onderling zouden met elkaar verbonden moeten zijn. Dat is nu niet of nauwelijks het geval. Regelgeving en protocollen houden dit (nog) tegen. Met Leefstijl Gezondheidszorg worden alle punten, die voor u als zorgconsument, met elkaar verbonden en ontstaat verbinding. Tussen zorgconsument en zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners onderling. Manifest Leefstijl Gezondheidszorg (Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg)
Het Manifest (klik op de link) is een weergave van het rapport geformuleerd in 11 stellingen. Bent u het eens met (een deel van) ons Manifest, teken dan via onze petitiesite. Wanneer wij meer dan 40.000 handtekeningen ontvangen, kunnen wij het Manifest (en het Rapport) aanbieden in de Tweede Kamer en komt het op de politieke agenda.

Overigens, op 18 februari 2020 ontvangen ministers (o.a. VWS), fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, beleidsbepalers en opniemakers het rapport. 
 

20200202 Manifest Leefstijl Gezondheidszorg Think out of the Box V5 003.jpg

Leefstijl Gezondheidszorg voor iedereen

Een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg, dat is Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). 'Inclusief' betekent 'met inbegrip van iedereen'. Stichting IGZ Plus heeft moeten constateren dat dit niet voor iedereen geldt. Grote groepen mensen vallen (deels) 'buiten de boot'. Te denken valt aan kinderen en jeugd, mensen met psychische klachten, ouderen en ex-patiënten.

Al met al miljoenen zorgconsumenten die recht hebben op zorg en dit niet of maar gedeeltelijk krijgen.In het meer dan 150 pagina's tellende rapport zijn conclusies en oplossingen opgenomen om in de 21e eeuw de gezondheidszorg te krijgen die wij als zorgconsumenten verdienen. Van het rapport is ook een samenvatting beschikbaar, die vanaf 18 februari 2020 is te downloaden.


Geen gescheiden gezondheidszorg
De gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar gescheiden. Dat heeft zijn redenen gehad, maar in de 21e eeuw is het noodzakelijk dat mentale en fysieke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening binnen één Leefstijl Gezondheidszorg worden aangeboden, voor iedere Nederlander. Het VitaliteitQuotiënt speelt hierin een grote rol.VitaliteitQuotiënt (VQ)

Het VitaliteitQuotiënt berekent uw vitaliteit op de 3 hoofdgebieden van Leefstijl Gezondheidszorg, Mentale Gezondheid, Fysieke Gezondheid en uw Dynamische Omgeving, die dagelijke invloed op u heeft. Wilt u meer weten? Ga dan naar Uitleg VQ.

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF


Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is er voor iedereen, van jong tot oud. Stichting IGZ Plus streeft er naar dat het VQ uiterlijk 01-01-2022 in de basiszorgverzekering is opgenomen. (Wanneer de zorgverzekeraars meewerken). Kwaliteit van leven
Wij willen een prettig leven. Wanneer het misgaat, is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn, zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen. De gezondheidszorg is nu nog (teveel) gevolgbestrijdend gericht. Dit kan leiden tot een onvolledige behandeling, begeleiding of nazorg en kan leiden tot herhaling van klachten, doordat oorzaken niet worden aangepakt. Met behulp van de VitaliteitQuotiënt komt de oorzaak aan het licht en kan deze oorzaak (of oorzaken) worden aangepakt middels begeleiding door bijvoorbeeld een Vitaliteit Expert.

Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden:

VitaliteitQuotiënt (VQ) JUNIOR | VAN 8 - 18 JAAR
- VitaliteitQuotiënt (VQ)  ADULT  | VAN 18 - 65 JAAR
- VitaliteitQuotiënt (VQ) SENIOR | 65 JAAR EN OUDER

Klik op één van de links en ga naar de pagina over jouw Vitaliteitfactor, met voorbeelden uit de praktijk. Via deze pagina's kun je ook doorklikken naar de test die bij jou past.
Nieuwsgierig geworden? 20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V003DEF

Lees verder op deze site of doe direct de gratis
VQ Vitaliteit TEST | 
JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de IGZ+ TEST


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG
De Nieuwe Norm in Gezondheidszorg


Meer weten over de VitaliteitQuotient? Klik op één van de buttons:Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUS


* De gratis VQ Vitaliteit TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65+.