20200202 Check Je Vitaliteit deelgebied Vitaliteit Groep connecting People V1 001HUMAN CAPITAL PERFORMANCE | PROTECTION BY VITALITEITQUOTIENTEen (zelfstandig) professional, die werkzaam is in de zorgverlening (ggz, zorg en welzijn) of aanvullende hulp- of dienstverlening (sociaal-maatschappelijk, juridisch of financieel), oftewel: Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) kan het VitaliteitQuotiënt uistekend gebruiken als (intake)instrument in haar of zijn praktijk.

Hiervoor is wel een opleiding nodig, de opleiding VQ Expert. Tijdens de opleiding worden VQ Experts opgeleid en getraind in het interpreteren van het VitaliteitQuotiënt. VQ Experts kunnen bij iedereen, van jong tot oud(er), het VitaliteitQuotiënt (vitaliteit) bepalen en op meer dan één gebied adviseren en/of begeleiden. 

VQ Experts kunnen ook worden ingezet bij HCP-projecten. Het VitaliteitQuotiënt is van een single-user versie geschikt gemaakt als multi-user versie voor werkgevers en werknemers, de VQ-analyse binnen Human Capital Performance


                                                                                                                   
VQ Expert: unieke samenwerking binnen Vitaliteit Groep Nederland
Het grote voordeel van een VQ Expert is dat hij of zij heeft geleerd om samen te werken met collega-professionals binnen Leefstijl Gezondheidszorg en daarbuiten. Gezondheidsklachten zijn meer dan gezondheid alleen. De VQ Expert ziet dat en werkt samen met collega's aan jouw voorspoedige herstel. Het resultaat van het VitaliteitQuotiënt is in de meeste gevallen samenwerking.

Ook wanneer een VQ Expert jou doorverwijst naar een collega (met een andere expertise), blijft hij of zij  bij jou betrokken.Werkwijze VitaliteitQuotiënt (zorgconsumenten)
Het VitaliteitQuotiënt is een graadmeter die aangeeft hoe het met de vitaliteit van jou of jouw kind is gesteld op een groot aantal levensgebieden (uitgedrukt in een quotiënt):
                                                                                             
MENTAAL     : psychische gezondheid, welzijn/welbevinden, zingeving 
FYSIEK           : lichamelijke gezondheid, beweging, voeding
OMGEVING  : werk/school, sociaal, financieel,  maatschappelijk, juridisch.

Door het doen van de gratis  VQ-test | JUNIOR, ADULT of SENIOR* krijg je een globale indicatie van jouw vitaliteit volgens het VitaliteitQuotiënt. Wil je meer weten over het VitaliteitQuotiënt, klik op onderstaande afbeelding of doe de test.


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaalWerkwijze VitaliteitQuotiënt (LGZ-zorgverleners)
Om het VitaliteitQuotiënt te berekenen vult de zorgconsument een digitale vragenlijst in en heeft hij of zij (en/of haar/zijn kind) een vraaggesprek met een VQ Expert. Het VitaliteitQuotiënt wordt weergegeven in een uitgebreid en overzichtelijk rapport, waarin tevens een advies wordt opgenomen. 


Wil jij goede zorg bieden, een aanspreekpunt zijn, een duidelijk weergave van de hulpvraag van de zorgconsument krijgen en een uitgebreid advies geven? Word dan VQ Expert. 

Vitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) en verzorgt opleidingen, workshops en lezingen. Ga voor meer informatie naar www.vitaliteitgroep.nl.. Samen met Stichting IGZ Plus is de Vitaliteit Groep initiatiefnemer van de Campagne Check Je Vitaliteit.


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HP

Nieuwsgierig geworden?
 

Lees verder op deze site of doe direct de gratis                   
VQ TEST | 
JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de VQ Test

Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen.
LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

 
Human Capital Performance | reflectie voor werkgevers & werknemers
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding voor info)


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002
* De gratis VQ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Er zijn 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus.