20200222 Check Je Vitaliteit Fysieke Vitaliteit V2 001

Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nlVITALITEITQUOTIËNT | VITALITEIT IS MEER DAN SPORTEN ALLEEN | DOE DE VQ TEST Fysieke klachten zijn vaak zichtbaar, vaak ook niet (denk aan kanker, hartklachten et cetera). Wat ook niet zichtbaar is, zijn de mentale gevolgen bij (een langdurige) ziekte. Veel mensen die fysieke klachten hebben krijgen ook met depressie te maken of met gebrek aan zingeving (wat voor zin heeft het nog om te leven). Daar komen nog factoren bij die te maken hebben met de dynamische omgeving, denk aan werk of verlies van werk, scheiding of een vervelende financiële situatie. 

Binnen Leefstijl Gezondheidszorg is gekozen voor 'mentaal' i.p.v. 'psychisch'. Dit is meerzeggender en minder zwaar beladen.Tijdens mentale klachten kunnen ook fysieke klachten (rugpijn, nekpijn, buikpijn et cetera) ontstaan en heeft jouw dynamische omgeving ook nog eens invloed op je mentale en fysieke gezondheid. Binnen de huidige gezondheidszorg wordt hier nauwelijks of geen rekening mee gehouden.

Daarom is Leefstijl Gezondheidszorg geïntroduceerd. Het VitaliteitQuotiënt is ontwikkeld als universeel intake-instrument, zodat alle zorgverleners op de hoogte zijn van jouw klachten op de gebieden Mentale Gezondheid, Fysieke Gezondheid en Dynamische Omgeving. Om je nu al een idee te geven hoe Leefstijl Gezondheidszorg werkt, kun je de kosteloze VQ Test doen.

VitaliteitQuotiënt & Leefstijl Gezondheidszorg
Klachten kunnen onderling met elkaar te maken hebben. Als je meerdere klachten hebt, heb je soms meerdere zorgverleners nodig. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg wordt met het VitaliteitQuotiënt duidelijk welke klachten je hebt en hoe die verband houden met elkaar én welke samenwerkende professioanls nodig zijn om van jouw klachten af te komen. Vandaar het motto 'Connecting the Dots, Connecting People'. Lees hieronder meer over wat FYSIEK inhoudt.


NB: Meer weten over Leefstijl Gezondheidszorg, download het rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg' of de verkorte versie daarvan. Het manifest, dat is gepubliceerd, vind je op www.manifestleefstijlgezondheidszorg.nl .Lees en teken mee als je het eens bent het manifest.


 

ALGEMEEN FYSIEK

Jouw fysieke vitaliteit wordt onder andere bepaald door je lichamelijke gezondheid (wel of geen ziekte/klachten), je bewegings- en voedingspatroon. Je fysieke vitaliteit heeft invloed op je psychische gezondheid, gevoel van welzijn en welbevinden, maar direct of indirect ook op jouw sociaal-maatschappelijke omstandigheden en eventueel financiële of juridische situatie.

Een (negatieve) verandering in jouw fysieke vitaliteit heeft dus gevolgen voor je psychische vitaliteit en jouw omgevingsfactoren en dus voor jouw algehele vitaliteit. Om welke klachten of problemen het ook gaat, het is goed hier verder naar te laten kijken. Je kunt hier contact opnemen met een Vitaliteit Expert. 

Hieronder wordt de Fysieke Leefstijl Gezondheid(szorg) per leeftijdscategorie nader toegelicht.
KINDEREN 
| 8 – 12 jaar |VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR     


CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek kinderen 8 12Een lichamelijke aandoening of ziekte (met name wanneer deze chronisch) is, kan invloed hebben op het algemene gevoel van welzijn en welbevinden van een kind. 

Alle lichamelijke ‘ongemakken’, die een kind belemmeren te doen wat het wil doen (spelen, naar school, etc.), kunnen een negatief effect hebben op de ontwikkeling op één of meer gebieden.

Kinderen die als gevolg van een ziekte of (ernstige) aandoening bijvoorbeeld vaak school verzuimen, hebben over het algemeen minder sociale contacten (met leeftijdgenoten) en kan het schoolverloop in gevaar komen. Een lichaam dat niet ten volle functioneert, kan ook bij kinderen leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, boosheid, eenzaamheid, bezorgdheid en zelfs tot depressie of andere psychische klachten.

Geeft de lichamelijke (en psychische gezondheid) van jouw kind je reden tot bezorgdheid, neem dan contact met ons op of doe samen met je kind de kosteloze VQ Test Juniorvoor een eerste indicatie.JONGEREN 
12 - 18 jaar 
| VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR   


  Onder andere buik- of hoofdpijn CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal kinderen 13 18zijn geen onbekende klachten bij pubers en
  adolescenten. Dit kan het gevolg zijn van veranderende hormonen,

  maar bijvoorbeeld ook van stress door de school- en/of thuissituatie.
   
  Hiermee hebben de psychische gezondheid en de omgeving dus
  direct invloed op de lichamelijke gesteldheid. 

Omgekeerd kan een lichamelijke ziekte of (chronische) aandoening directe en indirecte gevolgen hebben op de psychische gezondheid en bijvoorbeeld de sociale contacten (school, uitgaan, baantje, etc.). Hiermee kan ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in het gedrang komen.


Ook bij fysieke klachten, kun je contact met ons opnemen of doe eerst de kosteloze VQ Test Junior..VOLWASSENEN | 18 – 65 jaar 
| VITALITEITQUOTIËNT ADULT  
               
              


Tussen de leeftijdsgroepen die studerenCHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek volwassenen 18 65 .003 (met daarbij misschien een baan) en de mensen, die uitgestudeerd/uitgeleerd en aan het werk zijn, lijken grote verschillen te zitten. En dat klopt ook.

Zeker wanneer wij naar de levensfases kijken. Toch zijn er ook overeenkomsten, namelijk de samenhang tussen je fysieke gezondheid, psychische gezondheid én jouw omgevingsfactoren.

Op het moment dat jij een lichamelijk ongemak, aandoening of ziekte hebt, heeft dit bijna zonder uitzondering invloed op je psychische gezondheid (stress, burn-out, depressie of andere psychische klacht) én op jouw omgevingsfactoren, zoals werk, wonen, inkomen, vrijetijdsbesteding.

Wanneer jouw lichamelijke klacht jou (langere tijd) belemmert (volledig) deel te nemen aan het arbeids-/leerproces, heeft dit doorgaans invloed op je inkomen. Een lager inkomen betekent onder andere minder ruimte in je budget voor bijvoorbeeld uitgaan, vakanties, (eigen) vervoer en zo meer. Dit heeft weer effect op je sociale contacten, wat eventueel psychische klachten kan veroorzaken en/of verergeren (bijvoorbeeld eenzaamheid, isolement etc.).

Voorkom (verergering van jouw) klachten en Check Je Vitaliteit en/of vraag een gesprek aan met een Vitaliteit Expert.SENIOREN | 65 jaar en ouder VITALITEITQUOTIËNT SENIOR          


  U bent een dagje ouder CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek volwassenen 65 002en uw lichaam wil niet altijd meer wat u   wilt. U
   heeft bijvoo
rbeeld last van uw gewrichten of uw rug, hoge bloeddruk
   of diabetes.

  Hierdoor bent u misschien minder mobiel en bezoekt u uw  familie minder
  vaak dan u zou willen. Dat maakt dat u zich soms eenzaam voelt.

Uw fysieke conditie heeft dus direct gevolgen voor uw psychische gezondheid  (eenzaamheid). Zomaar een voorbeeld. Het kan natuurlijk zijn dat u nog alles doet wat u wilt en dat uw algehele vitaliteit niet beter kan. Denkt u.

De ervaring leert dat met name oudere mensen klachten niet altijd als zodanig erkennen. U bent gewend voor uzelf te zorgen en niet te ‘zeuren’. Op de langere termijn kan dit u lelijk gaan opbreken, zowel wat betreft uw lichamelijke als psychische gezondheid en direct of indirect ook op uw sociaal-maatschappelijke omstandigheden.

Wacht daarom niet langer en neem contactmet ons op of doe de kosteloze VQ Test Senior.


NB: De gratis VQ TEST geeft slechts een indicatie van jouw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor het VitaliteitQuotiënt, waarbij je een gesprek met een professional hebt, een waardevol advies en een uitgebreide rapportage krijgt.Kwaliteit van leven

Wij willen een prettig leven. Wanneer het misgaat, is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn, zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen. De gezondheidszorg is nu nog (teveel) gevolgbestrijdend gericht. Dit kan leiden tot een onvolledige behandeling, begeleiding of nazorg en kan leiden tot herhaling van klachten, doordat oorzaken niet worden aangepakt. 

Met behulp van de VitaliteitQuotiënt komt de oorzaak aan het licht en kan deze oorzaak (of oorzaken) worden aangepakt middels begeleiding door bijvoorbeeld een VQ Expert..

Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden:

VitaliteitQuotiënt (VQ) JUNIOR | VAN 8 - 18 JAAR
- VitaliteitQuotiënt (VQ) ADULT   | VAN 18 - 65 JAAR
- VitaliteitQuotiënt (VQ) SENIOR | 65 JAAR EN OUDER

Klik op één van de links en ga naar de pagina (binnen deze site) over jouw VitaliteitQuotiënt met voorbeelden uit de praktijk. Via deze pagina's kun je ook doorklikken naar de test die bij jou past.


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HP
Nieuwsgierig geworden? 


Lees verder op deze site of doe direct de 
gratis 
VQ TEST | 
JUNIOR, ADULT of SENIOR*
(klik op het logo van de gratis VQ-TEST)

LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

De Nieuwe Norm in Gezondheidszorg
Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt

Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding voor info)


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002

* De gratis VQ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Er zijn 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65+.