20200222 Check Je Vitaliteit deelgebied 18 65 V1 001

VITALITEITQUOTIENT ADULT | JE GRENZEN KENNEN, THUIS en/of OP JE WERK | DOE DE TEST


Leefstijl Gezondheidszorg: Het Alternatief | Een campagne van Stichting IGZ Plus & HCP Consultancy Network (onderdeel Vitaliteit Groep Nederland)

VITALITEIT ALGEMEEN

Vanaf onze geboorte wordt onze vitaliteit bepaald door o.a. onze genen (aanleg), omgeving (o.a. opvoeding). Het wel of niet hebben van, al dan niet, een aangeboren stoornis of handicap, voeding en beweging, omgevingsfactoren (o.a. thuissituatie, relatie met anderen, financiën) zijn mede van invloed op  onze lichamelijke en psychische gezondheid.

De omstandigheden op alle levensgebieden en de manier waarop hiermee wordt omgegaan, zijn bepalend voor onze vitaliteit, ongeacht onze leeftijd.

Hieronder wordt Leefstijl Gezondheidszorg per deelgebied (Mentaal, Fysiek en Omgeving) nader toegelicht.20211010 Vierkant Banner Manifest pexels photo 2626979 bol knikker handWil jij ook een alternatief voor onze huidig zorgstelsel en onze gezondheidszorg? De stichting heeft het alternatief gepubliceerd in een rapport en een Manifest. 

Lees en teken ons Manifest 
Juist, in de coronacrisis, extra nodig!


Check je Vitaliteit is een voorlichtingscampagne van Stichting IGZ Plus en HCP Consultancy Network, onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland.
MENTAAL 
|
VITALITEITQUOTIËNT ADULT
| van 18-65 jaarAls gevolg van een of meer mentaal volwassenen 18 65 200plevensgebeurtenissen, zoals ontslag, verhuizing, (echt-)scheiding, studie niet af kunnen maken, ziekte van jou of een naaste, overlijden van een dierbare, vader of moeder worden, etc. kun je (al dan niet tijdelijk) geestelijk uit balans raken. Dit kan leiden tot somberheid of depressie of andere psychische klachten veroorzaken of deze verergeren.

Wanneer jouw psychische gezondheid (al dan niet tijdelijk) minder goed is, is het aannemelijk dat jij, vooral wanneer de klachten langer aanhouden, ook lichamelijke klachten ontwikkelt. Dit kan gevolgen hebben voor je werk of studie, sociale contacten, maatschappelijke positie, financiën en mogelijk zelfs juridische problemen veroorzaken.

Om te voorkomen dat jij psychische klachten ontwikkelt, of bestaande klachten verergeren, is het belangrijk regelmatig jouw vitaliteit te meten. Je kunt dit doen met de kosteloze VQ TEST.
 


FYSIEK VITALITEITQUOTIËNT ADULT| van 18-65 jaarCHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek volwassenen 18 65 .006Tussen de leeftijdsgroepen die studeren (met daarbij misschien een baan) en de mensen, die uitgestudeerd/uitgeleerd en aan het werk zijn, lijken grote verschillen te zitten. En dat klopt ook. Zeker wanneer wij naar de levensfases kijken.

Toch zijn er ook overeenkomsten, namelijk de samenhang tussen je fysieke gezondheid, psychische gezondheid én je omgevingsfactoren. Op het moment dat jij een lichamelijk ongemak, aandoening of ziekte hebt, heeft dit bijna zonder uitzondering invloed op je psychische gezondheid (stress, burn-out, depressie of andere psychische klacht) én op jouw omgevingsfactoren, zoals werk, wonen, inkomen, vrijetijdsbesteding.

Wanneer jouw lichamelijke klacht je (langere tijd) belemmert (volledig) deel te nemen aan het arbeids-/leerproces, heeft dit doorgaans invloed op uw inkomen. Een lager inkomen betekent onder andere minder ruimte in je budget voor bijvoorbeeld uitgaan, vakanties, (eigen) vervoer en zo meer. Dit heeft weer effect op je sociale contacten, wat eventueel psychische klachten kan veroorzaken en/of verergeren (bijvoorbeeld eenzaamheid, isolement etc.).


Voorkom (verergering van jouw) klachten en Check Je Vitaliteit!OMGEVING | VITALITEITQUOTIËNT ADULT | van 18-65 jaarVoor volwassenen hebben een aantal factoren uit de CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT omgeving volwassenen 18 65 001omgeving direct of indirect invloed op de lichamelijke en/of psychische vitaliteit. Denk aan het verwerken van overlijden in uw nabije omgeving, echtscheiding, ontslag, verhuizing, financiële en/of juridische problemen, problemen op het gebied van studie.

Deze gebeurtenissen zijn bekende stressoren en kunnen leiden tot somberheid, burn-out, depressie, lichamelijke pijnen, etc.

Blijf er niet mee lopen, doe de gratis VQ Test Adult


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003


Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door HCP Consultancy Network | partner in vitaal ondernemerschap met Human Capital Performance.HCP wordt uitgevoerd door samenwerkende, zelfstandige professionals. Word ook partner van HCP Consultancy Network en ga werken met het collectieve VitaliteitQuotiënt bij werkgevers én werknemers.