20200222 Check Je Vitaliteit deelgebied 18 65 V1 001

Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nl VITALITEITQUOTIËNT ADULT | JE GRENZEN KENNEN, THUIS en/of OP JE WERK | DOE DE TEST
ALGEMEEN

Vanaf onze geboorte wordt onze vitaliteit bepaald door o.a. onze genen (aanleg), omgeving (o.a. opvoeding). Het wel of niet hebben van, al dan niet, een aangeboren stoornis of handicap, voeding en beweging, omgevingsfactoren (o.a. thuissituatie, relatie met anderen, financiën) zijn mede van invloed op  onze lichamelijke en psychische gezondheid. De omstandigheden op alle levensgebieden en de manier waarop hiermee wordt omgegaan, zijn bepalend voor onze vitaliteit, ongeacht onze leeftijd.MENTAAL  | VITALITEITQUOTIËNT ADULT | van 18-65 jaarAls gevolg van een of meer mentaal volwassenen 18 65 200plevensgebeurtenissen, zoals ontslag, verhuizing, (echt-)scheiding, studie niet af kunnen maken, ziekte van jou of een naaste, overlijden van een dierbare, vader of moeder worden, etc. kun je (al dan niet tijdelijk) geestelijk uit balans raken. Dit kan leiden tot somberheid of depressie of andere psychische klachten veroorzaken of deze verergeren.

Wanneer jouw psychische gezondheid (al dan niet tijdelijk) minder goed is, is het aannemelijk dat jij, vooral wanneer de klachten langer aanhouden, ook lichamelijke klachten ontwikkelt. Dit kan gevolgen hebben voor je werk of studie, sociale contacten, maatschappelijke positie, financiën en mogelijk zelfs juridische problemen veroorzaken.

Om te voorkomen dat jij psychische klachten ontwikkelt, of bestaande klachten verergeren, is het belangrijk regelmatig jouw vitaliteit te meten. Je kunt dit doen met de kosteloze VQ TEST en/of een gesprek aan te vragen met één van onze Vitaliteit Experts.
 


FYSIEK VITALITEITQUOTIËNT ADULT| van 18-65 jaarCHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek volwassenen 18 65 .006Tussen de leeftijdsgroepen die studeren (met daarbij misschien een baan) en de mensen, die uitgestudeerd/uitgeleerd en aan het werk zijn, lijken grote verschillen te zitten. En dat klopt ook. Zeker wanneer wij naar de levensfases kijken.

Toch zijn er ook overeenkomsten, namelijk de samenhang tussen je fysieke gezondheid, psychische gezondheid én je omgevings-
factoren.

Op het moment dat jij een lichamelijk ongemak, aandoening of ziekte hebt, heeft dit bijna zonder uitzondering invloed op je psychische gezondheid (stress, burn-out, depressie of andere psychische klacht) én op jouw omgevingsfactoren, zoals werk, wonen, inkomen, vrijetijdsbesteding.

Wanneer jouw lichamelijke klacht je (langere tijd) belemmert (volledig) deel te nemen aan het arbeids-/leerproces, heeft dit doorgaans invloed op uw inkomen. Een lager inkomen betekent onder andere minder ruimte in je budget voor bijvoorbeeld uitgaan, vakanties, (eigen) vervoer en zo meer. Dit heeft weer effect op je sociale contacten, wat eventueel psychische klachten kan veroorzaken en/of verergeren (bijvoorbeeld eenzaamheid, isolement etc.).

Voorkom (verergering van jouw) klachten en Check Je Vitaliteit!OMGEVING VITALITEITQUOTIËNT ADULT| van 18-65 jaarVoor volwassenen hebben een aantal factoren uit de CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT omgeving volwassenen 18 65 001omgeving direct of indirect invloed op de lichamelijke en/of psychische vitaliteit. Denk aan het verwerken van overlijden in uw nabije omgeving, echtscheiding, ontslag, verhuizing, financiële en/of juridische problemen, problemen op het gebied van studie.

Deze gebeurtenissen zijn bekende stressoren en kunnen leiden tot somberheid, burn-out, depressie, lichamelijke pijnen, etc.

Blijf er niet mee lopen, doe de gratis VQ Test Adult. Klik op onderstaand logo.


NB:
De gratis, verkorte VQ Test geeft slechts een indicatie van jouw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor het VitaliteitQuotiënt, waarbij je een gesprek met een professional heeft, waardevol advies en uitgebreide rapportage krijgt.20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HP
Nieuwsgierig geworden? 

Lees verder op deze site of doe direct de gratis

VQ TEST | 
JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de VQ TEST

Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen. 
JOUW GEZONDHEID, JOUW BELANG!
Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding voor info)


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002


 * De gratis VQ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Er zijn 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65+.