20200222 Check Je Vitaliteit deelgebied Omgeving V3

Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nlVITALITEITQUOTIËNT | DE KAART IS NIET HET GEBIED | DOE DE VQ TEST Eén van de belangrijkste toevoegingen aan de huidige gezondheidszorg is: jouw dynamische omgeving. Een volwaardig hoofdgebied binnen Leefstijl Gezondheidszorg. Jouw omgeving, zowel sociaal-maatschappelijk, sociaal-economisch als financieel-juridisch, is van directe invloed op jouw mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit. Denk aan echtscheiding, verlies van iemand die je na staat, verlies van werk en het hebben van schulden. 

Binnen de huidige gezondheidszorg wordt hier nauwelijks of geen rekening mee gehouden. Daarom is Leefstijl Gezondheidszorg geïntroduceerd. Het VitaliteitQuotiënt is ontwikkeld als universeel intake-instrument, zodat alle zorgverleners op de hoogte zijn van jouw klachten op de gebieden Mentale Gezondheid, Fysieke Gezondheid en Dynamische Omgeving. Om je nu al een idee te geven hoe Leefstijl Gezondheidszorg werkt, kun je de kosteloze VQ Test doen.

VitaliteitQuotiënt & Leefstijl Gezondheidszorg
Klachten kunnen onderling met elkaar te maken hebben. Als je meerdere klachten hebt, heb je soms meerdere zorgverleners nodig. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg wordt met het VitaliteitQuotiënt duidelijk welke klachten je hebt en hoe die verband houden met elkaar én welke samenwerkende professioanls nodig zijn om van jouw klachten af te komen. Vandaar het motto 'Connecting the Dots, Connecting People'. Lees hieronder meer over wat OMGEVING inhoudt.


NB: Meer weten over Leefstijl Gezondheidszorg, download het rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg' of de verkorte versie daarvan. Het manifest, dat is gepubliceerd, vind je op www.manifestleefstijlgezondheidszorg.nl. Lees en teken mee als je het eens bent het manifest.


Omgeving algemeen
Factoren uit de omgeving hebben invloed op de lichamelijke (fysieke) en psychische (mentale) gezondheid van mensen. Met de omgeving wordt onder andere bedoeld de sociaal-maatschappelijke (de relatie met anderen, wel of geen werk/school, inkomen, woning, vrijetijdsbesteding, etc.), inkomens-/financiële en juridische situatie. Een (negatieve) verandering in de omgevingsfactoren heeft dus effect op de lichamelijke en mentale (en dus de gehele) vitaliteit.

Om welke klachten of problemen het ook gaat, het is goed hier verder naar te laten kijken. Voorbeelden van klachten of situaties uit jouw omgeving die jou kunnen beïnvloeden zijn: verwerken van overlijden/verlies, ziekte, werkloosheid, problemen op school, pesten, financiële problemen, verhuizen, fysieke of mentale ongemakken et cetera.

Hieronder wordt Omgeving binnen Leefstijl Gezondheidszorg per leeftijdscategorie nader toegelicht.KINDEREN
 | 8 – 12 jaar | VitaliteitQuotiënt 
Junior  


Kinderen in de leeftijd ANP 24268092 568x378 300x199van 8 tot en met 12 jaar brengen een groot deel van de tijd door op school. Hun omgevingsfactoren worden hierdoor dan ook voor een belangrijk deel bepaald door hoe zij hun tijd op school ervaren. Daarnaast is uiteraard ook hun thuissituatie van belang. Zijn er broertjes of zusjes, is er harmonie in het gezin, zijn de ouders gescheiden etc.

Een kind dat bijvoorbeeld wordt gepest op school, zal thuis en op school ander (o.a. somber, dwars/opstandig, stiller) gedrag laten zien.

Waarschijnlijk hebben ook de schoolresultaten onder bijvoorbeeld pesten te lijden. Ga hier niet aan voorbij, neem contactmet ons op. Jouw kind zal je dankbaar zijn, nu of in de toekomst.

Je kan natuurlijk ook eerst samen met je kind de kosteloze VQ Test Junior doen.JONGEREN | 12 – 18 jaar | VitaliteitQuotiënt Junior 


Van de basisschool naar het HWM Pubers groepje 2voortgezet onderwijs is een hele verandering voor jongeren.

Daarnaast krijgen zij te maken met andere sociale contacten, leren omgaan met drank, drugs, lichamelijke veranderingen en de soms daarmee gepaard gaande onzekerheden.

Ondertussen maken zij zich steeds meer los van hun ouders, krijgen meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Behalve onzekerheid kan dit ook leiden tot stress, burn-out of zelfs depressieve klachten.

Soms komen leer- of andere schoolgerelateerde problemen naar voren, of blijkt dat de jongere AD(H)D of ASS (autisme spectrum stoornis) of kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis heeft. Blijf niet in onzekerheid, doe de kosteloze VQ Test Junior en/of vraag advies aan een Vitaliteit Expert.VOLWASSENEN
 | 18 – 65 jaar | VitaliteitQuotiënt 
Adult     
  
    


Volwassenen man 250x165 check je vitaliteit - consument - volwassenen.036hebben te maken met een aantal factoren uit de omgeving die direct of indirect invloed hebben op de lichamelijke en/of psychische vitaliteit.

Denk hierbij aan ontslag, ziekte of overlijden van een dierbare, verhuizing, financiële en/of juridische problemen, problemen op het gebied van studie etc. Deze gebeurtenissen zijn bekende stressoren en kunnen leiden tot somberheid, burn-out, depressie, lichamelijke pijnen, et cetera.

Blijf er niet mee lopen! Check Je Vitaliteit! 


Wil jij een uitgebreide en nauwkeurige meting van jouw algehele vitaliteit (VitaliteitQuotiënt), neem dan contact op met een Vitaliteit Expert.SENIOREN
 | 65 plus | VitaliteitQuotiënt 
Senior   


U hebt gewerkt en magcheck je vitaliteit 200px consument senioren.006 nu genieten van uw pensioen. Maar geniet u wel? Het vinden van bezigheden, bezigheden waar u ook voldoening uit haalt, is lastig.

U en uw partner zijn ineens allebei thuis. De één heeft zijn/haar draai al lang gevonden, maar u nog niet. U loopt uw partner eigenlijk in de weg, althans, zo voelt het voor u. 

Uw woning is al lang niet meer naar uw zin, maar u heeft een ‘mager’ pensioen en verhuizen is geen optie. U kunt maar net de eindjes aan elkaar knopen. Klachten binnen de omgevingsfactoren leiden niet zelden tot stress, somberheid of lichamelijke klachten.

Blijf er niet mee zitten en neem contact op met een Vitaliteit Expert of doe de kosteloze VQ Test Senior.NB:
De kostenloze, verkorte VQ Test geeft slechts een indicatie van jouw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor hetVitaliteitQuotiënt, waarbij je een gesprek met een professional hebt, waardevol advies en uitgebreide rapportage krijgt.Kwaliteit van leven

Wij willen een prettig leven. Wanneer het misgaat, is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn, zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen. De gezondheidszorg is nu nog (teveel) gevolgbestrijdend gericht. Dit kan leiden tot een onvolledige behandeling, begeleiding of nazorg en kan leiden tot herhaling van klachten, doordat oorzaken niet worden aangepakt. 

Met behulp van de VitaliteitQuotiënt komt de oorzaak aan het licht en kan deze oorzaak (of oorzaken) worden aangepakt middels begeleiding door bijvoorbeeld een Vitaliteit Expert.


Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden:

VitaliteitQuotiënt (VQ) JUNIOR VAN 8 - 18 JAAR
- VitaliteitQuotiënt (VQ) ADULT   VAN 18 - 65 JAAR
- VitaliteitQuotiënt (VQ) SENIOR | 65 JAAR EN OUDER

Klik op één van de links en ga naar de pagina van jouw VitaliteitQuotiënt, met voorbeelden uit de praktijk. Via deze pagina's kun je ook doorklikken naar de test die bij jou past.


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HPNieuwsgierig geworden? 

Lees verder op deze site of doe direct de 
gratis 
VQ TEST | JUNIOR, ADULT of SENIOR*
(klik op het logo van de gratis VQ-TEST)


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG
De Nieuwe Norm in Gezondheidszorg
Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt

Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding voor info)


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002


 * De gratis VQ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Er zijn 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65+.