20200601 Dashboard voor vitaliteit en gezondheid VitaliteitQuotient 007 MAN

Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nlLEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | VITALITEITQUOTIËNT | DOE DE VQ TEST Op donderdag 20.02.2020 hebben Minister President Rutte, ministers (w.o. VWS), fractieleiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer, beleidsbepalers en opiniemakers en andere organisaties  in de gezondheidszorg en daarbuiten het rapport: 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' per post ontvangen.

Een rapport waar 7 jaar onderzoek aan vooraf ging en waarin de conclusies aangeven dat onze huidige gezondheidszorg, inclusief zorgstels, anno 2020 aan vervanging toe is.

Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040
Stichting IGZ Plus adviseert in het rapport Kabinet en Parlement om de komende 20 jaar te ontwikkelen naar Leefstijl Gezondheidszorg. Deze nieuwe vorm van gezondheidszorg is gebaseerd op samenwerking binnen 3 hoofdgebieden: Mentale, Fysieke Gezondheidszorg en Dynamische Omgeving. Ofwel: complementaire hulp- en dienstverlening op gebieden zoals sociaal-maatschappelijk, sociaaleconomisch (werk en inkomen) en financieel-juridisch.

Rapport, Introductie en Manifest
Naast bovengenoemd rapport (dat 175 pagina's telt) is een verkorte versie van het rapport beschikbaar: 'Introductie Leefstijl Gezondheidszorg'. Het rapport geeft conclusies en aanbevelingen. Dat heeft Stichting IGZ samengevat in 11 stellingen in het 'Manifest Leefstijl Gezondheidszorg'. Hieraan is tevens een website en een petitie gekoppeld.


20200202 Manifest Leefstijl Gezondheidszorg Think out of the Box V5 003.jpgCampagne 'Check Je Vitaliteit'
In het rapport wordt onder meer aangegeven dat voorlichtingpreventie en nazorg niet hoog staan op de gezondheidsagenda. "Voorkomen is beter dan genezen", is een oud gezegde dat nog steeds telt.

Op deze website maak je kennis met het VitaliteitQuotiënt. Dit is een uniek en universeel (intake) instrument waarmee je kunt meten hoe vitaal jij bent volgens de defenities van Leefstijl Gezondheidszorg.

Wat dit allemaal inhoudt, wordt op deze site uitgelegd. Klik zeker even op 'VQ UITLEG' rechts bovenin de balk. Wil je meteen weten wat het VQ inhoudt? Er is een verkorte en kosteloze versie ontwikkeld. Doe de VQ TEST en zie de resultaten. Mocht je nog vragen hebben, check de site of neem contact met ons op.

Check je Vitaliteit is een doorlopende voorlichtingscampagne van Stichting IGZ+, in samenwerking met Vitaliteit Groep Nederland. Huidig thema: 'Introductie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'. Lees het Rapport of de Introductie en het Manifest Leefstijl Gezondheidzorg  teken jij daar ook voor?

DOE DE GRATIS VQ TEST (klik op de afbeelding)


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HP 


 

VOOR ALLE LEEFTIJDENVQ TEST | JUNIOR | ADULT | SENIOR.  

Klik op het VQ logo, kies jouw test en beantwoord de vragen. Het resultaat van de test wordt meteen weergegeven in groen, oranje of rood. Bij resultaten in rood en oranje wordt aangeraden contact met ons op te nemen.

Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden:

VitaliteitQuotiënt (VQ) JUNIOR van 8 - 18 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ)  ADULT  van 18 - 65 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ) SENIOR 65 jaar en ouder

Klik op één van de links (of één van de buttons) en ga naar de pagina over jouw VitaliteitQuotiënt met voorbeelden uit de praktijk. Via deze pagina's kun je ook doorklikken naar de test die bij jou past.


Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUSProfessionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding voor info)


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002

* De gratis VQ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies, Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus