20201201 Check Je Vitaliteit LGZ Dashboard VQ VitaliteitQuotient HP 005

Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg voor iedere NederlanderLEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | BIEDT PERSPECTIEF | DOE DE VQ TEST PERSPECTIEF: VOOR IEDERE NEDERLANDER | DOE DE GRATIS VQ TEST 
Door de coronacrisis hebben wij gebrek aan perspectief. Iedereen kent dat gevoel; wanneer kunnen wij weer ‘normaal’ gaan leven? Goede vraag! Belangrijk is om nu al te weten hoe je er voor staat qua vitaliteit, leefstijl en gezondheid. Geef jezelf het broodnodige perspectief en doe de gratis VQ-test.

Je hebt het hierboven al kunnen lezen: de VQ-test. Wat is die VQ-test eigenlijk? De gratis VQ-test is een verkorte versie van het VitaliteitQuotiënt, kortweg VQ. 
Het VQ is het unieke en universele meetinstrument voor vitaliteit, leefstijl en gezondheid. Het VQ is ontwikkeld door Vitaliteit Groep Nederland i.s.m. Stichting IGZ Plus | Leefstijl Gezondheidszorg. Vitaliteit is van het grootste belang voor iedere Nederlander en wordt mede bepaald door jouw leefstijl en jouw gezondheid.

Via deze website geven wij jou informatie over het VitaliteitQuotiënt én bieden wij jou de mogelijkheid de verkorte gratis VQ-test te doen. Door op onderstaande afbeelding te klikken kom je in de testomgeving. Er zijn testen voor jongeren, volwassenen en ouderen.
 De test is een indicatie van jouw vitaliteit en gezondheid. Mocht je nog vragen hebben na de test, neem dan contact met ons op!


20200615 Dashboard Leefstijl Gezondheidszorg VQ gratis Test V001


 

CAMPAGNE: CHECK JE VITALITEIT
Waarom deze campagne? Daar zijn meerdere redenen voor:

1. Binnen het huidige coronabeleid wordt te veel aandacht besteed aan de economische gevolgen van de coronacrisis en te weinig aan mentale en fysieke gevolgen én de invloed op jouw directe omgeving. Met omgeving wordt bedoeld: werk, relatie, jouw sociaal-maatschappelijke positie en jouw financiële- en juridische situatie.

2. Stichting IGZ Plus heeft op 20.02.2020 (helaas vlak voor de coronacrisis) haar rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' gepubliceerd. Door de coronacrisis is hier (te) weinig aandacht voor geweest van politiek en beleidsmakers. Het rapport is nu actueler dan ooit. 

3. Vitaliteit Groep Nederland introduceerde in februari 2021 Human Capital Performance, het VitaliteitQuotiënt voor werkgevers en werknemers. Iedereen heeft te maken met de coronacrisis, werkgevers dus ook. Ook zij proberen perspectief te ontdekken. Human Capital Performance is een tool om werkgevers én werknemers dat perspectief te bieden. Lees meer hierover via www.humancapitalperformance.nl.


Op deze website maak je kennis met het VitaliteitQuotiënt en leggen wij uit wat vitaliteit is. Ook wordt duidelijk welke invloed leefstijl kan hebben op je leven en wat dit uiteindelijk betekent voor jouw gezondheid. Wat dit allemaal inhoudt, wordt hier uitgelegd. Klik zeker even op 'VQ UITLEG' rechts bovenin de balk.


Wil je meteen weten wat het VQ inhoudt? Er is een verkorte en kosteloze versie ontwikkeld. Doe de VQ TEST en zie de resultaten. Mocht je nog vragen hebben, check de site of neem contact met ons op.

Check je Vitaliteit is een doorlopende voorlichtingscampagne van Stichting IGZ Plus in samenwerking met Vitaliteit Groep Nederland. Huidig thema: 'Leefstijl Gezondheidszorg biedt perspectief tijdens de coronacrisis'. Lees het Rapport of de introductie en het Manifest Leefstijl Gezondheidzorg. Teken jij daar ook voor?


20200615 Addendum Egg Hammer 003RAPPORT:
REALISATIE LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG 2020-2040

In februari 2020, voor de coronacrisis, hebben Minister President Rutte, meerdere ministers (onder wie Minister Hugo de Jonge van VWS) en ruim 50 beleidsbepalers in de gezondheidszorg en daarbuiten het rapport: 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' per post ontvangen. Een rapport waar 7 jaar onderzoek aan vooraf ging en waarin de conclusies aangeven dat onze huidige gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel aan vervanging toe is. Juist in de coronacrisis. 

Stichting IGZ Plus adviseert in het rapport Kabinet en Parlement om de komende 20 jaar te ontwikkelen naar Leefstijl Gezondheidszorg. Deze nieuwe vorm van gezondheidszorg is gebaseerd op samenwerking binnen 3 hoofdgebieden: Mentale en , Fysieke Gezondheid(szorg) en Dynamische Omgeving. De basis van het rapport is het universele intake-instrument VitaliteitQuotiënt. Tot nu toe mochten wij niets vernemen.De conclusies van het Rapport van Stichting IGZ Plus zijn verwoord in 11 stellingen binnen

het Manifest Leefstijl Gezondheidszorg, met inmiddels ruim 32.500 handtekeningen.

Teken jij mee? Juist extra nodig in de coronacrisis!


klik op één van de buttons om naar een andere pagina te gaan


Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUSProfessionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg - www.vitaliteitgroep.nl


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003

* De gratis VQ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies, Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus