20201201 Check Je Vitaliteit LGZ Dashboard VQ VitaliteitQuotient HP 005

Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nlLEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | VITALITEITQUOTIËNT | DOE DE VQ TEST DASHBOARD: VOOR VITALITEIT & GEZONDHEID
In februari 2020, voor de coronacrisis, introduceerde Stichting IGZ Plus het VitaliteitQuotient. Het dashboard voor vitaliteit en gezondheid binnen Leefstijl Gezondheidszorg. Met het dashboard zijn zorgconsumenten en zorgverleners samen in staat om klachten zo snel mogelijk te traceren, klachten niet erger te laten worden en een dahsboard voor voorlichting, preventie en nazorg. Last but not least: ideale communicatie tussen de zorgconsument en zorgverlener. 

Op deze website heeft u de mogelijkheid om de verkorte, gratis VQ-test in te vullen. Klik op onderstaande afbeelding en doe de digitale test. De test is een indicatie van uw vitaliteit en gezondheid.


20200615 Dashboard Leefstijl Gezondheidszorg VQ gratis Test V001RAPPORT: REALISATIE LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG 2020-2040

In februari 2020, voor de coronacrisis, hebben Minister President Rutte, meerdere ministers (w.o. Minister Hugo de Jonge van VWS) en ruim 50 beleidsbepalers in de gezondheidszorg en daarbuiten het rapport: 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' per post ontvangen. Een rapport waar 7 jaar onderzoek aan vooraf ging en waarin de conclusies aangeven dat onze huidige gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, anno 2020 aan vervanging toe is.

Stichting IGZ Plus adviseert in het rapport Kabinet en Parlement om de komende 20 jaar te ontwikkelen naar Leefstijl Gezondheidszorg. Deze nieuwe vorm van gezondheidszorg is gebaseerd op samenwerking binnen 3 hoofdgebieden: Mentale, Fysieke Gezondheidszorg en Dynamische Omgeving. Ofwel: complementaire hulp- en dienstverlening op gebieden zoals sociaal-maatschappelijk, sociaaleconomisch (werk en inkomen) en financieel-juridisch. De basis van het rapport: het universele intake instrument VitaliteitQuotiënt.

ADDENDUM: INVLOED COVID-19 OP RAPPORT STICHTING IGZ PLUS
Helaas werd het rapport niet gelezen (door de coronacrisis). De stichting publiceert medio juni een addendum waaruit blijkt dat het rapport coronaproof is. Sterker nog, juist nu tijdens de coronacrisis is Leefstijl Gezondheidszorg een must voor elke zorgconsument en zorgverlener. Klik op onderstaande afbeelding en dowload het addendum en/of het rapport.


20200615 Addendum Egg Hammer 003MANIFEST
Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040

Naast bovengenoemd rapport (dat 175 pagina's telt) heeft Stichting IGZ Plus het rapport samengevat in 11 stellingen in het 'Manifest Leefstijl Gezondheidszorg'. Het Manifest is gekoppeld aan Petitie 'Het Roer Moet OM in de Gezondheid' CAMPAGNE: CHECK JE VITALITEIT

In het rapport wordt onder meer aangegeven dat voorlichting, preventie en nazorg niet hoog staan op de gezondheidsagenda. "Voorkomen is beter dan genezen", is een oud gezegde dat nog steeds telt.

Op deze website maak je kennis met het VitaliteitQuotiënt. Dit is een uniek en universeel (intake) instrument waarmee je kunt meten hoe vitaal jij bent volgens de defenities van Leefstijl Gezondheidszorg.

Wat dit allemaal inhoudt, wordt hier uitgelegd. Klik zeker even op 'VQ UITLEG' rechts bovenin de balk. Wil je meteen weten wat het VQ inhoudt? Er is een verkorte en kosteloze versie ontwikkeld. Doe de VQ TEST en zie de resultaten. Mocht je nog vragen hebben, check de site of neem contact met ons op.

Check je Vitaliteit is een doorlopende voorlichtingscampagne van Stichting IGZ+, in samenwerking met Vitaliteit Groep Nederland. Huidig thema: 'Introductie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'. Lees het Rapport of de Introductie en het Manifest Leefstijl Gezondheidzorg  teken jij daar ook voor?

DOE DE GRATIS VQ TEST (klik op de afbeelding)


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HP 


 

VOOR ALLE LEEFTIJDENVQ TEST | JUNIOR | ADULT | SENIOR.  

Klik op het VQ logo, kies jouw test en beantwoord de vragen. Het resultaat van de test wordt meteen weergegeven in groen, oranje of rood. Bij resultaten in rood en oranje wordt aangeraden contact met ons op te nemen.

Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden:

VitaliteitQuotiënt (VQ) JUNIOR van 8 - 18 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ)  ADULT  van 18 - 65 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ) SENIOR 65 jaar en ouder

Klik op één van de links (of één van de buttons) en ga naar de pagina over jouw VitaliteitQuotiënt met voorbeelden uit de praktijk. Via deze pagina's kun je ook doorklikken naar de test die bij jou past.


Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUSProfessionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg - www.vitaliteitgroep.nl


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003

* De gratis VQ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies, Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus