20200202 Home Check Je Vitaliteit nav Rapport IGZ Plus V1 003

Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nlLEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | VITALITEITQUOTIENT | DOE DE VQ TESTOp donderdag 20.02.2020 hebben Ministers (w.o. VWS), fractieleiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer, beleidsbepalers en opiniemakers en andere organisaties  in gezondheidszorg en daarbuiten het rapport: "Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' per post ontvangen.

Een rapport waar 7 jaar onderzoek aan vooraf ging en waar conclusies aangeven dat onze huidige gezondheidszorg, inclusief zorgstels anno 2020 aan vervanging toe is.


Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040
Stichting IGZ Plus adviseert in het rapport Kabinet en Parlement om de komende 20 jaar te ontwikkelen naar Leefstijl Gezondheidszorg. Deze nieuwe vorm van gezondheidszorg is gebaseerd op samenwerking binnen 3 hoofdgebieden: Mentale- en Fysieke Gezondheidszorg en Dynamische Omgeving, complementaire hulp- en dienstverlening op gebieden zoals sociaal-maatschappelijk, sociaaleconomisch (werk en inkomen) en financieel-jurdisch.

Rapport, Introductie en Manifest
Naast bovengenoemd rapport (wat 175 pagina's telt) is er ook een 'Introductie Leefstijl Gezondheidszorg', een verkorte versie van het rapport. Het rapport geeft conclusies en aanbevelingen. Dat heeft Stichting IGZ samengevat in 11 stellingen in het 'Manifest Leefstijl Gezondheidszorg'. Hieraan is tevens een website en een petitie gekoppeld.


20200202 Manifest Leefstijl Gezondheidszorg Think out of the Box V5 003.jpgCampagne 'Check Je Vitaliteit'
In het rapport wordt onder meer aangegeven dat preventie, voorlichting en nazorg niet hoog staan op de gezondheidsagenda. Voorkomen is beter dan genezen is een oud gezegde wat nog steeds telt.

Op deze website maakt u kennis met het VitaliteitQuotient. Dit is een uniek en universeel (intake) instrument waarmee u kunt meten hoe vitaal u bent binnen de defenities van Leefstijl Gezondheidszorg.

Wat dit allemaal inhoudt wordt op deze site uitgelegd. Klik zeker even op 'VQ UITLEG' rechtsboven op de balk. Wil je gelijk weten wat die VQ inhoudt? Stichting IGZ+ heeft een verkorte en gratis versie ontwikkeld. Doe de VQ TEST en zie de resultaten. Mocht je dan nog vragen hebben, check de site of neem contact met ons op.


DOE DE GRATIS VQ TEST (klik op de afbeelding)


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V003DEF 


 

VOOR ALLE LEEFTIJDENVQ TEST | JUNIOR | ADULT | SENIOR.  

Klik op het VQ logo, kies jouw test en beantwoord de vragen. Het resultaat van de test wordt meteen weergegeven in groen, oranje of rood. Bij resultaten in rood en oranje wordt aangeraden contact op te nemen met een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt.

Check je Vitaliteit is een doorlopende voorlichtingscampagne van Stichting IGZ+, in samenwerking met Vitaliteit Groep Nederland, met vanaf nu als thema 'Introductie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'. Lees het Rapport of de Introductie en het Manifest Leefstijl Gezondheidzorg tekent u daar ook voor?Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt (VQ) 
 
(klik op onderstaande afbeelding voor info)

20200202 Banner VitaliteitQuotiënt knikker confeti V1 002

* De gratis IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies, Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus