20201201 Dashboard VQ voor websites basis 960 versie2 logo rechts Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg voor iedere Nederlander


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG
 | BIEDT PERSPECTIEF | 
VITALITEITQUOTIËNTDe coronacrisis veroorzaakt naast een economische crisis, ook een sociaal maatschappelijke crisis. Mensen hebben het gevoel geen perspectief meer te hebben, omdat we allemaal al sinds 2020 te maken hebben met dit virus. Zicht op een 'normaal' leven lijkt er nog niet te komen, maar komt wel dichterbij.

Eén van de belangrijkste vragen op dit moment zou moeten zijn: 'Hoe sta ik er nu voor?' Het VitaliteitQuotiënt kan op deze vraag grotendeels antwoord geven. Het VitaliteitQuotiënt meet op 3 hoofdgebieden, te weten jouw mentale gezondheid, je fysieke gezondheid en jouw dynamische omgeving. Met dat laaste wordt bedoeld jouw relatie, jouw baan, of je wel of geen schulden hebt gemaakt et cetera.

VitaliteitQuotiënt
De gratis VQ-test, die jij via deze site kunt doen, is een indicatie van hoe je er nu voor staat. De uitslag vand eze gratis test wordt weergegeven in rood, oranje of groen. Bij groen lijkt de situatie oké, bij oranje of rood is het wellicht verstandig stappen te ondernemen, of dat nu via ons is of een andere hulpverlener. 

Misschien ken je het VitaliteitQuotiënt nog niet. Dat kan kloppen, er is nog te weinig aandacht geweest voor deze andere kijk op gezondheidszorg. Vandaar dat stichting IGZ Plus een rapport heeft geschreven en onderstaand Manifest, waarin wordt beschreven waarom Leefstijl Gezondheidszorg nodig is en om te zorgen voor verandering in de gezondheidszorg. 20200202 Manifest Leefstijl Gezondheidszorg Think out of the Box V5 003.jpg
Manifest Leefstijl Gezondheidszorg (Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg)
Het Manifest
 (klik op de link) is een weergave van het rapport geformuleerd in 11 stellingen. Ben jij het eens met (een deel van) ons manifest, teken dan via onze petitiesite. Wanneer wij meer dan 40.000 handtekeningen ontvangen, kunnen wij het manifest (en het rapport) aanbieden in de Tweede Kamer en komt het op de politieke agenda. Inmiddels hebben ruim 32.500 mensen het Manifest getekend. 

NB: Op donderdag 20.02.2020 hebben Minister President Rutte, ministers (o.a. VWS), fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, beleidsbepalers en opniemakers het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' per post ontvangen. Tot op heden geen inhoudelijke reacties van politiek en/of beleidsmakers.Leefstijl Gezondheidszorg voor iedereen

Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) is een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg. 'Inclusief' betekent 'met inbegrip van iedereen'. Stichting IGZ Plus heeft geconstateerd dat dit niet voor iedereen geldt. Grote groepen mensen vallen (deels) 'buiten de boot'. Te denken valt aan kinderen en jeugd, mensen met psychische klachten, ouderen en ex-patiënten. Juist tijdens de coronacrisis.

Al met al miljoenen zorgconsumenten die recht hebben op zorg en dit niet of maar gedeeltelijk krijgen. In het 175 pagina's tellende rapport zijn conclusies en oplossingen opgenomen om in de 21e eeuw de gezondheidszorg te krijgen die wij als zorgconsumenten verdienen. Van het rapport is ook een samenvatting beschikbaar, dat is te downloaden.


Geen gescheiden gezondheidszorg

De gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar gescheiden. Dat heeft zijn redenen gehad, maar in de 21e eeuw is het noodzakelijk dat mentale en fysieke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening binnen één Leefstijl Gezondheidszorg worden aangeboden, aan iedere Nederlander. Het VitaliteitQuotiënt speelt hierin een grote rol.VitaliteitQuotiënt (VQ)
Het VitaliteitQuotiënt berekent jouw vitaliteit op de 3 hoofdgebieden van Leefstijl Gezondheidszorg: Mentale Gezondheid, Fysieke Gezondheid en jouw Dynamische Omgeving, die dagelijks invloed op jou heeft. Wil je meer weten? Ga dan naar Uitleg VQ
.

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is er voor iedereen, van jong tot oud. Stichting IGZ Plus streeft er naar dat het VQ uiterlijk 01-01-2022 in de basiszorgverzekering is opgenomen, wanneer de zorgverzekeraars meewerken. Ons Manifest tekenen helpt daarbij.Kwaliteit van leven
Wij willen een prettig leven. Als het misgaat, zoals nu bijvoorbeeld met de coronacrisis, is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn, zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen. De gezondheidszorg is nu nog (teveel) gevolgbestrijdend gericht. Dit kan leiden tot een onvolledige behandeling, begeleiding of nazorg en kan leiden tot herhaling van klachten, doordat oorzaken niet worden aangepakt. Met behulp van het VitaliteitQuotiënt komt de oorzaak aan het licht en kan deze oorzaak (of oorzaken) worden aangepakt middels begeleiding.

Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden:

VitaliteitQuotiënt (VQ) JUNIOR van 8 - 18 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ)  ADULT  van 18 - 65 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ) SENIOR 65 jaar en ouder

Klik op één van de links (of één van de buttons) en ga naar de pagina van jouw VitaliteitQuotiënt met voorbeelden uit de praktijk. Via deze pagina's kun je ook doorklikken naar de test die bij jou past.

Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUSNieuwsgierig geworden? 20200615 Dashboard Leefstijl Gezondheidszorg VQ gratis Test V001

Lees verder op deze site of doe direct de 
gratis VQ TEST | JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de VQ Vitaliteit TEST


VITALITEIT & LEEFSTIJL & GEZONDHEID
De Nieuwe Norm in Gezondheidszorg
Het VitaliteitQuotiënt, nu ook voor werkgevers en werknemers
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding voor info)


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003
* De gratis VQ Vitaliteit TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65+.